Голос Севастополя ГОЛОС СЕВАСТОПОЛЯ      
Языки
Подписка на Голос в соцсетях
 

Яценюк: о зиме

24.09.2014, 15:30
(голосов: 3)

яценюк

 

 

Текстовая версия на украинском языке и перевод на русский язык
Виступ Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на засіданні Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
 
ЯЦЕНЮК А.П. – Я звертаюсь до всіх відповідальних за те, щоб ми пережили зиму, що ситуація є вкрайскладною, але все, що необхідно для того, щоб перезимувати, ми зробимо.
В сховищах накопичено близько 17 млрд. куб. м газу. При застосуванні плану "Ч" за умови, що мидодатково не придбаємо природний газ у Російської Федерації, оскільки Росія тисне і надалі тиснутиме, в томучислі використовуючи газову зброю, нам треба буде суттєво скорочувати обсяги споживання, в першу чергу всекторі хімії і промисловості, з тією метою, щоб не дати замерзнути країні. І те, що ми замістили з 25 млрд. куб. м газу, які ми купували в Росії, на 15 млрд. куб. м газу, які ми стали купувати в європейських компаній черезреверсний потік, це суттєвий крок вперед. Але цього, звичайно, не вистачає.
Щодо заходів з енергозбереження, то ми розпочинаємо широку програму кредитування населення напридбання котлів, які заміщують використання природного газу. І Уряд буде компенсувати до 20% вартості такого котла. Ощадбанк разом з Урядом розпочинає цю програму. Близько 33 тис. домогосподарств можуть до кінцяпоточного року отримати і кредити, і урядову компенсацію на заміну котла.
Також Уряд зробив за останні півроку десять кроків з енергоефективності, про які щойно головаДержагентства сповістив вам. Це починаючи від стимулювання заміщення котлів, спеціального тарифу для кожного, хто чим менше споживає газу, тим більше отримує, і інвестиційної програми, яка передбачає отриманнякомпенсації в тому випадку, якщо нові котли споживають менше газу, ніж старі котли.
Невирішене питання – це збільшення обсягів видобутку природного газу. І це саме те, що я хотів би почутивід Міністра енергетики та вугільної промисловості.
В парламенті знаходиться два законопроекти, які, на жаль, як завжди, блокуються парламентом, по стимулюванню інвестиційної діяльності у видобутку природного газу. В першу чергу це стосується угод про розподіл продукції, які підписані Україною з компаніями Shell i Chevron. І я вкотре звертаюсь до парламенту, який блокує ініціативи, ще до моменту виборів проголосувати за ці закони.
26-го числа у нас будуть тристоронні переговори. Як завжди, немає надмірних очікувань від тристоронніх перемовин на рівні ЄС – Україна – Російська Федерація в першу чергу через позицію Росії. Але Україна лібералізувала свій ринок. Ми прийняли відповідний Закон "Про доступ до української газотранспортної системи". Ми очікуємо європейських і американських інвесторів.
Сьогодні ми чітко заявили, що ми як транзитна держава будемо виконувати свої зобов'язання. На жаль, зараз у нас немає зобов'язань перед європейськими партнерами, так як у нас немає транзитних контрактів. Тому ми звертаємося до європейців прискорити підписання транзитних угод з Україною. Це було б і правильно, і відповідало б в першу чергу Третьому енергетичному пакету.
Тому ми працюємо на те, щоб пережити зиму, вистояти, зменшити залежність від російського газу, і в десятилітній перспективі я бачу те, що ми диверсифікуємо настільки свої джерела постачання газу, що Росія перестане назавжди шантажувати Україну.
Дякую пресі!
 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247624176


пруф http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=247624176

Перевод на русский, кто не может читать на украинском

Выступление Премьер-министра Украины Арсения Яценюка на заседании Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2014
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕКРЕТАРИАТА КМУ
Яценюк А.П. - Я обращаюсь ко всем ответственным за то, чтобы мы пережили зиму, что ситуация является крайне сложной, но все, что необходимо для того, чтобы перезимовать, мы сделаем.
В хранилищах накоплено около 17 млрд. Куб. м газа. При применении плана "Ч" при условии, что мы дополнительно не приобретем природный газ в Российской Федерации, поскольку Россия давит и в дальнейшем давить, в том числе используя газовое оружие, нам предстоит существенно сокращать объемы потребления, в первую очередь в секторе химии и промышленности , с той целью, чтобы не дать замерзнуть стране. И то, что мы заместили с 25 млрд. Куб. м газа, которые мы покупали в России, на 15 млрд. куб. м газа, которые мы стали покупать в европейских компаний через реверсный поток, это существенный шаг вперед. Но этого, конечно, не хватает.
О мерах по энергосбережению, то мы начинаем широкую программу кредитования населения на приобретение котлов, замещающими использования природного газа. И Правительство будет компенсировать до 20% стоимости такого котла. Сбербанк вместе с Правительством начинает эту программу. Около 33 тыс. Домохозяйств могут до конца текущего года получить и кредиты, и правительственную компенсацию на замену котла.
Также Правительство сделало за последние полгода десять шагов по энергоэффективности, о которых только что председатель Госагентства сообщил вам. Это начиная от стимулирования замещения котлов, специального тарифа для каждого, кто чем меньше потребляет газа, тем больше получает, и инвестиционной программы, предусматривающей получение компенсации в том случае, если новые котлы потребляют меньше газа, чем старые котлы.
Нерешенный вопрос - это увеличение объемов добычи природного газа. И это именно то, что я хотел бы услышать от Министра энергетики и угольной промышленности.
В парламенте находится два законопроекта, которые, к сожалению, как всегда, блокируются парламентом, по стимулированию инвестиционной деятельности в добыче природного газа. В первую очередь это касается соглашений о разделе продукции, которые подписаны Украиной с компаниями Shell i Chevron. И я еще раз обращаюсь к парламенту, который блокирует инициативы, еще до момента выборов проголосовать за эти законы.
26-го числа у нас будут трехсторонние переговоры. Как всегда, нет чрезмерных ожиданий от трехсторонних переговоров на уровне ЕС - Украина - Российская Федерация в первую очередь за позиции России. Но Украина либерализовала свой ​​рынок. Мы приняли соответствующий закон "О доступе к украинской газотранспортной системы". Мы ожидаем европейских и американских инвесторов.
Сегодня мы четко заявили, что мы как транзитное государство будем выполнять свои обязательства. К сожалению, сейчас у нас нет обязательств перед европейскими партнерами, так как у нас нет транзитных контрактов. Поэтому мы обращаемся к европейцам ускорить подписание транзитных соглашений с Украиной. Это было бы и правильно, и соответствовало бы в первую очередь Третьем энергетическом пакета.
Поэтому мы работаем на то, чтобы пережить зиму, выстоять, уменьшить зависимость от российского газа, и в десятилетний перспективе я вижу то, что мы диверсифицируем настолько свои источники поставок газа, Россия перестанет навсегда шантажировать Украину.
Спасибо прессе!


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии: Оставить комментарий
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.08.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 7 комментариев
 • 0 публикаций
^
Бред какой-то насчет котлов. Котел на газу дешевле котла на электричестве. Если основная масса населения перейдет на электрические котлы- будет полный мрак, существующие сети не выдержат такой нагрузки. Да и электричество что-дармовое оно? Для его производства тоже ресурсы нужны. Я перестал понимать эту страну. Как в старой поговорке- "назло бабушке отморожу себе уши, но шапку не буду одевать" так и тут -"Будем заниматься безумными проектами, но газ у врагов покупать не будем
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 3.09.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 89 комментариев
 • 0 публикаций
^
Буржуйки и только буржуйки.
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 30.06.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 86 комментариев
 • 0 публикаций
^
Всё могу понять. Могу понять, в том числе, и когда население страны вдруг воспылало фашистско-бандеровской идеологией и возвело в ранг национального героя изувера Бандеру. Черт с ними, пусть живут в своем фашистском раю. Тем более, что история знает случаи, когда фашистская диктатура поднимала экономику страны. Поднятие благосостояния этого самого населения - отдельный вопрос. Но не могу понять, неужели население этой самой страны верит всему тому бреду, который им вешают на уши их руководители государства?
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 30.07.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 64 комментария
 • 0 публикаций
^
Это чей Сбербанк собирается кредитовать фашистов на приобритение котлов? Сбербанк РФ ?
 • nogard

 • 24 сентября 2014 15:51
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 13.09.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 286 комментариев
 • 0 публикаций
^
Развяжите войну на всей усраине и народ убежит. Погостить у бабушек и отдохнуть от правительства камикадзе иначе перед своим харакири они потянут за собой небесный миллион.
 • Daduda

 • 24 сентября 2014 15:57
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 24.06.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 170 комментариев
 • 0 публикаций
^
во счас еще и на продажах котлов заработают. До этого отключили российские канала, пошли продажи спутниковых тарелок. Кстати отключение каналов телевидения и газа это тоже санкции применяемые Украиной против своего народа
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.07.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 37 комментариев
 • 0 публикаций
^
и в десятилетний перспективе я вижу то, что мы диверсифицируем настолько, что уже и диверсифицировать не чего будет.. Юго-восток станет Новороссией - это 8 областей не понимаю почему 7 называют(Сумская область ни куда не денется). С центральной Украины после таких диверсификаций работоспособное население - кто в Европу, кто в Россию побежит, а для западной и смерек хватит.
 • arc8

 • 24 сентября 2014 16:12
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 28.07.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 23 комментария
 • 0 публикаций
^
Шлюховатая мразь украина должна сдохнуть.
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 2.07.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 765 комментариев
 • 0 публикаций
^
Цитата: Andy_Andy
Это чей Сбербанк собирается кредитовать фашистов на приобритение котлов? Сбербанк РФ ?

На днях буквально ВВП имел беседу с главой ВТБ, о том, что не смотря на все существующие трудности, нельзя российским банкам покидать территорию Украины, ибо это нанесет УДАР (!!!) по укроэкономике.... Так что может и Сбербанк РФ.
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 3.09.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 5 комментариев
 • 0 публикаций
^
Уже начались веерные отключения электричества. А ведь на улице всего лишь +4. Какие нафиг котлы? Яйценюх - идиот!
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 31.05.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 774 комментария
 • 0 публикаций
^
Цитата: Матвей
Уже начались веерные отключения электричества. А ведь на улице всего лишь +4. Какие нафиг котлы? Яйценюх - идиот!

Полностью согласен!
тем более подобная тема уже на этих форумах поднималась. Только тогда речь шла о масленных радиаторах.(А они работают от электричества). Я понимаю когда электроэнергия дармовая. Типа как у нас в Сибири-ГЭС на ГЭС (На одной реке Ангаре аж четыре) Приходиться в Китай продавать. И как то не особо обращаешь внимания когда, пользуясь дармовой энергией, многие дачники в марте ставят в своих теплицах Бойлеры.(уже тепло -15,бывает и-30). Но то Сибирь с ее неисчерпаемыми энергозапасами. А это что за сборная страна ,которую уже никто за страну не считает. "Укропия" одним словом
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 22.07.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 44 комментария
 • 0 публикаций
^
Цитата: radioment
Бред какой-то насчет котлов. Котел на газу дешевле котла на электричестве...

Самые умные селяне переходят на твердотопливные котлы, сейчас просто бум на них пошёл.

Источник: http://sputnikipogrom.com/russia/ua/16569/winners-who-lost/
 • Corwin

 • 24 сентября 2014 17:27
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 23.06.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 5060 комментариев
 • 2 публикации
^
Цитата: Andy_Andy
Это чей Сбербанк собирается кредитовать фашистов на приобритение котлов? Сбербанк РФ ?

Эти переводчики такие переводчики. В тексте же сказано - Ощадбанк. Это гос. банк украины к Сбербанку РФ отношения не имеющий. Ну разве что предок у них в лице сбербанка СССР общий.
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 31.05.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 774 комментария
 • 0 публикаций
^
Цитата: oleg8
Видимо этот идиёт имеет ввиду котлы на твердом топливе.

Читал, что в некоторых местах Укропии вместо угля и дров, стали использовать брикеты с прессованной шелухой от семечек. Уж чем,а подсолнухами то богата незалежная.))) wink
 • VoLo_ova

 • 24 сентября 2014 17:38
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 10.08.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 92 комментария
 • 0 публикаций
^
Читаю -кредитование населения (исчо населено-таки) на приобретение котлов навеяло -каких котлов -под Иловайском или еще каких? А, на торме и г ... кизяках...а что, на Донбассе болота есть ? Ну прижодите из фашистского рая на Донбасс - за кизяками. Та шо уже вы, хохлы, нахохлились - это вам не баб-девчонок спящих и неспящих -убивать и жечь в экстазе, так же ж и вам еврейский подарок -сююрпрайз- приготовлен - золото ваше -всё-в пиндосии -сейчас доприхватизирйют остальное, что не успели, газа-нет, зачем он нужен, деньги на войну пошли. От война --дааа, война край как необходима - особо рьяных нейтрализовать, а остальных от Большого П-ца отвлечь (БП). Чего там еще -УЖЕ-нет, а, ваше молодое будущее -мертвое лежит, никому из Пгавительства не нужное, только озверевшим собакам (таким, как ваши ПСы). ПСы-псам. Ну вам же прямо сказали -не на иврите пока-- (на мове, правда, правда , с трудом и на ходу придумывая новые слова и затейливо спрягая, почти ЦЕНЗурно) -ГОТОВЬТЕСЬ К ЗЕМЛЕ. Вот тысяч 10 -уже готово, остальные - ТОВЬСЬ ! Зима, зима -кругом снега, зима-зима, заПаРаШИЛА ДОМА... Сначала зима -2013 запорошила мозги -отморозила напрочь, ну , а тушки сами пошли на отмороз. У гниющей с головы рыбы- какое туловисче? Живое, ага.Мертвецы-зомби идут на восток..Страшное зрелище...Освежёванным тушкам уже все равно , а остальные - готовьтесь, не знаю, как на мове. Гиляка - она для вас
 • VoLo_ova

 • 24 сентября 2014 17:40
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 10.08.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 92 комментария
 • 0 публикаций
^
Очепяток мног, скузи
 • Corwin

 • 24 сентября 2014 17:44
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 23.06.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 5060 комментариев
 • 2 публикации
^
Вот собственно квинтесенция:
В парламенте находится два законопроекта, которые, к сожалению, как всегда, блокируются парламентом, по стимулированию инвестиционной деятельности в добыче природного газа. В первую очередь это касается соглашений о разделе продукции, которые подписаны Украиной с компаниями Shell i Chevron. И я еще раз обращаюсь к парламенту, который блокирует инициативы, еще до момента выборов проголосовать за эти законы.

А остальное - шелуха ни о чем.
 • pit74

 • 24 сентября 2014 17:57
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 28.08.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 4 комментария
 • 0 публикаций
^
Суслик зимой в норку залезет smile
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 23.06.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 1050 комментариев
 • 0 публикаций
^
Все как всегда.Сначала создаем проблему а потом предлагаем пути ее решения.И совсем не важно что так дороже.Другого варианта просто уже нет.
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.09.2014
 • Статус: Пользователь offline
 • 147 комментариев
 • 0 публикаций
^
Цитата: Игорь
На днях буквально ВВП имел беседу с главой ВТБ, о том, что не смотря на все существующие трудности, нельзя российским банкам покидать территорию Украины, ибо это нанесет УДАР (!!!) по укроэкономике....


Дело не в укроэкономике по-моему, дело в рынке, откуда уйдя, можно уже не вернуться. Да и наша экономика может пострадать от снижения банковских активов в Хохлостане. Да и чем Пут не шутит, вдруг эти банки в будущем останутся не на Украинской, а на Российской (ну или на Новороссийской) территории?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости smi2.ru